Дейности, за които е необходима помощ:

  • почистване на коридори, прозорци, фоайета (без бани и сервизни помещения);
  • почистване на площите около сградата;
  • придружаване на потребители, които желаят да се разходят в парка или да отидат до магазина.

Информация за социалната услуга:

адрес: гр. Габрово, кв. Маркотея,

ул. „Митко Палаузов“ № 19а

тел.: 066 801 509

е-mail: dvfu@abv.bg

Дом за възрастни хора с физически увреждания  (ДВХФУ) е специализирана институция за възрастни хора с тежки физически увреждания на крайниците, с определен процент трайно намалена работоспособност. Услугата е 24-часова и е с капацитетът 36 места. Домът разполага с озеленени площи, оформени с алеи, което помага за извършване на трудово-терапевтична дейност и свободни занимания на домуващите.