О Б Я В А

 

 

На основание чл.4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

 

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Преустройство на базова станция № 3622 на Теленор България“ ЕАД“

 

с местонахождение: ПИ № 14218.304.364, местността „Кръста“ намиращ се в землището на кв. Смирненски, община Габрово, област Габрово.

 

 

с възложител: Саша Филипович

 

Уведомление за инвестиционно намерение на „Теленор България“ ЕАД, гр.Габрово е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8,15 до 17 часа.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68