Инвестиционно намерение, озаглавено: „Промяна предназначението на земеделски имот №14218.262.182, в местност „Ръта“, гр. Габрово, община Габрово с цел жилищно застояване – еднофамилна къща за лично ползване“

Инвестиционно намерение 24 KB