Адрес: гр. Габрово, ул. „Варовник” № 5

Директор: Красимира Колева

Тел.: 066 803 079

E-mail: odz.duga@gmail.com

Web-site: http://dgduga-gabrovo.com/

Работно време ДГ "Дъга": 06.00 - 19.00 ч.

Работно време филиал с. Яворец: 06.00 - 13.00 ч.

На 07.09.1984 г. в Габрово отваря врати ОДЗ № 1. Инвеститор, съдействащ за построяването е завод „Капитан дядо Никола” Габрово.

ОДЗ №1 получава своето име „Дъга” през 1997 година.

В ДГ „Дъга” са сформирани седем групи по възрастов признак – 2 яслени, 1 първа,

1 втора, 1 подготвителна група - 5 годишни деца, 1 подготвителна група - 6 годишни деца и 1 полудневна група на филиал с. Яворец. 

Общият брой на децата в ДГ „Дъга” за учебната 2018/2019г. е 187, от които:

 • 2 яслени групи – 50 деца
 • 1 първа група – 29 деца
 • 1 втора група – 31 деца
 • 1 подготвителна група – 5 годишни – 30 деца
 • 1 подготвителна група – 6 годишни – 30 деца
 • Полудневна група филиал с. Яворец – 17 деца

Дневният режим включва занимания (интелектуални, творчески, двигателни) по основните образователни направления, съобразени с държавните образователни изисквания.

ДГ „Дъга” – Екип

В ДГ „Дъга” работи високо квалифициран учителски и медицински персонал с опит в работата с деца, който  целогодишно повишава квалификацията си. Използват се съвременни технически средства и иновационни технологии.

Детското заведение разполага с музикален педагог, психолог, логопед,  медицински специалист, специалисти по баскетбол, гимнастика, приложно изкуство, народни и модерни танци, класически балет, английски език и карате, които  работят изключително професионално.

Стремежът на екипа е да се даде добър старт на  децата в образованието и спорта, да се развиват техните заложби и да се подготвят за успешен прием в училище.

ДГ „Дъга” –За нас

ДГ „Дъга” разполага с уютна, комфортна и модерна  база. В детската градина, с много любов и грижа е създадено  топло, уютно и свободно пространство, където децата да опознават себе си и света, да творят и създават приятелства.

От 2017 година детското заведение е с обновени площадки по Проект на Община Габрово за игра на децата от 1-7 год.

Във всяка група от детската градина се създава и поддържа привлекателна, разнообразна и мобилна среда. Във всички възрастови групи има интернет , компютри и мултимедии за прилагане на образователни продукти.

В началото на учебната 2018/2019г. в двете подготвителни групи се поставиха интерактивни дъски и проектори по спечелени проекти.Децата от подготвителните групи ще работят със софтуер „Енвижън” и софтуер за интерактивните дъски-образователни пъзели”Смятанка” и”Азбука”. По проект”Детски свят отвътре-навън”на децата бяха закупени иновативни дидактични устройства и материали.

Обучение по безопасност на движението - разполагаме с Модулна площадка за обучение по „Безопасност на движението” с възможност за мултимедийно представяне и упражнения. Като резултат, във възпитателно-образователния процес на децата по безопасност на движението в ДГ “Дъга“ гр.Габрово се прилагат някои нови дидактически средства и технологии. Те имат за цел да се постигне по-висока ефективност при формиране на основните групи умения у децата, за да се пазят сами на пътя.

От  2017 година е създадена вътрешна медия с информационно  табло за родителите . Това е нов иновативен модел, което отразява пулса на живота в детската градина  в многообразието от дейности – части от  дневен режим, хранене, обучителни дейности с мултимедия, презентации, работа с  интерактивна дъска, събития,  дейности  по избор , разпределени по дни и възрастови групи.

През 2014г. в ДГ „Дъга” беше открит осъвременен Иновативен Детски Център. Центърът разполага с интерактивна дъска, мултимедия , компютри за подпомагане образователната дейност на децата от ПГ 6 годишни и детска библиотека „Дъга”.

ДГ „Дъга” – Нашите приятели и сътрудници

Знакови за града ни институции свързани с образованието и културата високо ценят работата на ДГ”Дъга”  по обучение и възпитание и с удоволствие сътрудничат на детското заведение.

- Община Габрово;
- Дирекция НП „Централен Балкан”;
- Дирекция ПП „Българка”;
- Библиотека „Априлов – Палаузов”;
- Регионален исторически музей;
- Дом на хумора и сатирата;
- АЕК Етър и АР Боженци;

 -Обществен дарителски фонд Габрово

-SAP -България
- Областна дирекция "Полиция" – Габрово: консултанти по безопасност на движението; и други.

ДГ „Дъга” –  Новини и перспективи

На 1.11.2018г. в двора на ДГ „Дъга” беше открито  второ еко пространство по Проект на ПУДООС с беседка, алеи  и саксии за цветя, подправки, билки и каскадни ягоди, всичко красиво оформено с декоративни храсти. Това е поредното  алтернативно зелено място за игра и отдих на децата на открито.

На 1.11.2018г. от 15.30 ч. в ДГ „Дъга” ще гостува на децата от подготвителните групи издателство Клевър Бук.

На 9.11.2018г. в Иновативния детски център „Дъга” ще бъде официално открита „Зала за релационна психомоторика с кът за сензорна стимулация” по Проект „Детският свят отвътре-навън” финансиран  от Община Габрово.

Очаквайте скоро нашата обновена  уеб-страницата, от която  по съвременен, нетрадиционен начин и ще  получавате ценна и разнообразна информация от живота и постиженията на децата от ДГ „Дъга” – гр. Габрово.

През пролетта на 2019 година ДГ „Дъга” ще чества  юбилей 35 години.

ДГ „Дъга” –Проекти

 • Приятели с Швейцария
 • Два спечелени проекта на МОСВ и ПУДООС  „Обичам природата и аз участвам”
 • Фондация „Работилница за граждански инициативи”
 • Българо-швейцарска търговска камара, Община Лозана,
 • През 2015/16г се работи по реализацията на  проект „Добрите навици” съвместно с Настоятелство при ОДЗ „Дъга” и Обществено-дарителски фонд Габрово.
 • През 2017/18г. детското заведение ще реализира проект арт Габрово ДГ "Дъга" съвместно с обществен дарителски фонд.

През 2018/2019 г. ще се реализира Проект” Детския свят отвътре-навън” финансиран от Община Габрово.