Услугата се извършва в Община Габрово, Дирекция "Местни данъци и такси". 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:

чл. 74 и чл. 75 от ДОПК 

 

Изискуеми документи:

1. Искане за издаване - образец

 

Срок за изпълнение и цена:

Услугата се предоставя в срок от 7 работни дни