РЕШЕНИЕ №81/25.04.2024г. на ОбС Габрово.
10.06.2024

ПУП - ПЗ
10.06.2024

ПУП-ПП за външно ел. захранване
10.06.2024