СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ.
28.06.2023

ПУП - ПЗ
10.05.2023