СЪОБЩЕНИЕ на ЗАПОВЕД №844/04.05.2023г.
05.05.2023

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
14.03.2023

ЗАПОВЕД РАЗРЕШАВАМ
22.02.2023

ПУП - ПРЗ
22.02.2023