СЪОБЩЕНИЕ 3.23 MB
ЗАПОВЕД РАЗРЕШАВАМ
08.08.2022
ЗАПОВЕД 3.84 MB
ПУП - ПРЗ
08.08.2022
ПУП - ПР 2.24 MB
ПУП - ПЗ 4.52 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128,ал.3 от ЗУТ.
12.08.2022
СЪОБЩЕНИЕ 3.30 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
10.11.2022
ЗАПОВЕД 3.82 MB