СЪОБЩЕНИЕ 2.94 MB
РЕШЕНИЕ №12 на ОбС Габрово.
18.02.2022
РЕШЕНИЕ_1 3.76 MB
РЕШЕНИЕ_2 2.65 MB
ПУП - ПЗ 5.18 MB
СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-10-11#1/18.02.2022г.
21.02.2022
СЪОБЩЕНИЕ 3.52 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.18а, ал.10 от АПК и §4, ал.2 от ЗУТ.
25.05.2022
СЪОБЩЕНИЕ 3.66 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ 4.18 MB