СЪОБЩЕНИЕ 2.95 MB
ЗАПОВЕД РАЗРЕШАВАМ
31.03.2021
ЗАПОВЕД 5.88 MB
ПУП 2.47 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
22.04.2021
СЪОБЩЕНИЕ 3.54 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
26.07.2021
ЗАПОВЕД 3.74 MB
СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.61,ал.1 от АПК, във връзка с §4,ал.2 от ДР на ЗУТ.
23.08.2021
СЪОБЩЕНИЕ 3.50 MB