ОБЯВЛЕНИЕ 3.55 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
17.03.2021
СЪОБЩЕНИЕ 2.91 MB
ПУП - ПР 2.81 MB
ПУП - ПЗ 3.49 MB
СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-10-19#1
21.04.2021
СЪОБЩЕНИЕ 3.46 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
24.06.2021
ЗАПОВЕД 3.83 MB