АКТ 3.85 MB
ПРИЛОЖЕНИЯ
23.02.2021
СИТУАЦИЯ 5.72 MB
ДОКУМЕНТАЦИЯ 3.56 MB
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 5.51 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание §4,ал.2 от ДР на ЗУТ.
23.02.2021
СЪОБЩЕНИЕ 3.74 MB
СЪОБЩЕНИЕ №2/06.04.2021г.
06.04.2021
СЪОБЩЕНИЕ 3.50 MB
ЗАПОВЕД_1 4.31 MB
ЗАПОВЕД_2 3.67 MB
ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО за принудително премахване на незаконни стоежи.
29.06.2021
ПИСМО_1 3.87 MB
ПИСМО_2 4.40 MB
ПИСМО_3 3.47 MB
СЪОБЩЕНИЕ №3/30.06.2021г.
30.06.2021
СЪОБЩЕНИЕ 3.92 MB