СЪОБЩЕНИЕ 2.89 MB
10.04.2019
РУП 3.86 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
16.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ 3.96 MB
РУП 3.86 MB
РУП 3.90 MB
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ АУ-02-10-28#8/19.06.2019г.
16.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ 3.96 MB
ЗАПОВЕД_1 3.86 MB
ЗАПОВЕД_2 2.89 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
31.07.2019
ЗАПОВЕД_1 3.85 MB
ЗАПОВЕД_2 2.87 MB