16 март 2017, 14:50

Община Габрово продължава инвестициите в градската среда през новия строителен сезон

През новия строителен сезон в Габрово ще стартират интензивни ремонтни работи и благоустрояване на уличната мрежа.
13 март 2017, 09:15

Съобщение за предстоящи взривни работи във връзка със строителни дейности

Във връзка с изграждането на обект "Път III - 5004 Обход на град Габрово" на 14.03.2017 г. ще се извършат взривни работи от 14 до 16 ч. в района на землището на кв. Велчевци и кв. Гачевци.
2 ноември 2016, 09:35

Органичение на движението в района на кв. Трендафил на 2 ноември

Във връзка с извършването на строителни дейности по изграждането на кръгово кръстовище на ул. „Лазурна“ и бул. „Могильов“ се въвежда временно ограничение на движението днес, 2 ноември, до приключване на дейностите в рамките на деня.
24 октомври 2016, 10:49

Тази сряда ще бъдат извършени взривни работи на обект Път III-5004 „Обход на Габрово“

„Пътни строежи - Велико Търново“ АД учедомяват, че на 26 октомври 2016 г., от 13.00 до 16.00 часа, ще бъдат извършени взривни работи на обект Път III-5004 „Обход на Габрово“, участък етап III от км 10+940 до км 16+010, подучастък от км 14+340 до км 14+400.