От 1 април Ритуалната зала в Централния гробищен парк на Габрово преустановява работа за планиран ремонт. Реконструкцията се налага поради цялостното лошо състояние на сградата, което не отговаря на съвременните нужди и изисквания за такъв тип съоръжение в областен град.

В сегашния си вид залата е с остаряла и компрометирана конструкция, ниският таван не съответства на съвременните изисквания за осветеност, липсва вентилационна и климатична инсталация, а съществуващите камери са непригодни за употреба, тъй като не разполагат с необходимите изолационни, климатични и хигиенични параметри. Сградата не отговаря и на изискванията за достъпна среда, като до нея няма възможност да се достигне от хора с увреждания, поради липсата на рампа и невъзможността за преодоляване на съществуващите стъпала.

Изисквания за енергийна ефективност също не са налице – липсва каквато и да е топлоизолация, а старата метална дограма е от еднослойно обикновено стъкло. Сградата не предоставя достатъчно покрита част на входа, където при неблагоприятни атмосферни условия гражданите изчакващи да започне ритуала могат да застанат.

Цялостната реконструкция на Ритуалната зала към гробищния парк ще включва изграждането на изцяло нова стоманобетонова конструкция, излизаща с по 25 см извън съществуващите контури и основи на сградата, нов покрив, дограма, отводняване, нови отоплителни, вентилационни и осветителни инсталации, както и достъпност на средата. Предвижда се ремонтът да приключи в края на лятото.