Завърши реконструкцията на външната и вътрешна водопроводна мрежа на съставните села на кметство Кметовци, която вече е въведена в експлоатация, информира зам. – кметът на Община Габрово инж. Деян Дончев.

Целта на ремонтните работи бе свързване на Напорен резервоар „Кметовци“ чрез нов клон с Напорен резервоар „Боженци“, подмяна на хранителен водопровод към с. Кметовци, намаляване загубите на вода и подобряване качеството на услугата водоснабдяване на населените места на територията на кметството.

През декември миналата година Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигури половин милион лева за реконструкцията на водоснабдяването на селата от кметство Кметовци.

При съществуващата тогава схема на водоснабдяване, само с. Боженци бе директно захранено от язовир „Христо Смирненски", а останалите села се водоснабдяваха от местни водоизточници. С осигуреното финансиране бе изпълнен целия проект и всички съставни села вече могат да получават вода от габровския язовир.

 

Изплащане на възнагражденията на преброители и контрольори, участвали в Преброяване 2021
7 декември 2021
Започна изграждането на водоснабдяването на селата под Витата стена
7 декември 2021