Община Габрово кани всички заинтересовани страни да вземат участие в публичното представяне на Предварителния проект на новия Генерален план за организация на движението на град Габрово /ГПОД/. То се проведе на 7 септември от 17:30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Този стратегически документ и анализът на проблемите в организацията на движението ще бъдат основа за планиране, проектиране и изпълнение на всички важни инфраструктурини обекти в градската среда за следващите пет години.

В рамките на повече от месец, жителите на град Габрово можеха да се запознаят в детайли с предвижданията на плана, както и да изпращат въпроси, коментари и предложения чрез специално разработена електронна форма или на място в Община Габрово.