Пропадането на част от асфалтовата настилка на паркинга към новата църква в квартал Младост е резултат от недоброто уплътняване на обратния насип на канализационна тръба, изпълнена при строителството на сградата.

Това констатира комисия от представители на строителния надзор, Архиерейското наместничество, изпълнителя на обекта, Община Габрово и изпълнителя на вертикалната планировка в района.

Изпълнителят на довеждащите преносни и разпределителни проводи към техническата инфраструктура на обекта /„Фаворит 96“ ООД/ следва да отстрани констатираните дефекти в срок до 30.03.2021г.

Припомняме, че след изграждането на обекта, Община Габрово изпълни вертикалната планировка, облагородяването на терена и подходите в района на храма.

Снимката /илюстративна/: Архив Община Габрово