От 15 февруари, се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. Това нарежда в своя заповед министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.

За габровска област в обхвата на заповедта попадат 23 от паралелките в 13 училища.

На 15 февруари учебни занятия ще започнат паралелките на 5 и 6 клас в: ОУ "Христо Ботев" в село Добромирка;  в ОУ "Св. Солунски братя" в село Крамолин; ОУ "Проф. П.Н.Райков" в Трявна; ОУ "В.Левски" в Плачковци и 9 клас на СУ "П.Р.Славейков" в Трявна.

Всички останали ще започнат присъствени учебни занятия на 16 февруари.

В Габрово това са по две паралелки в ОУ „Иван Вазов“ /5а и 6а /, ОУ „Хр. Ботев“ /5а и 6а/ и в СУ „Райчо Каролев“ /10а и 11а/, и по една паралелка в СУ "Отец Паисий" /11а/ и в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“/5а/.  

Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

С пълния текст на Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. може да се запознаете тук.

 

Подобрено е техническото състояние на яз. „Синкевица“
12 февруари 2021
Открита е процедура за Първа конкурсна сесия по Програма Култура 2021
15 февруари 2021