Младежки център Габрово има удоволствието да покани всички заинтересовани на първата си информационна среща по проект BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово”, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП -  създаден и финансиран от Княжество Лихтенщайн, Република Исландия и Кралство Норвегия.

Събитието ще се състои на 29 януари 2021 г. (петък) от 11:00 часа онлайн и ще можете да се присъедините към него от тук.

Инициативата има за цел да даде повече информация за дейностите по проекта, неговата цел и приоритети. По време на срещата екипът ще разясни функциите на центъра, разположението и реконструкцията на съществуващия Летен театър и пространствата на неговата територия.

Основна цел на Младежки център Габрово е да се превърне в притегателен център за активна младежка работа. Подходът на Центъра се основава на разкриване на нови възможности за всички млади хора чрез предоставяне на дейности свързани с тяхното формално, неформално образование, личностно развитие, кариерно ориентиране, споделяне на опит и добри практики с цел равен старт спрямо този на връстниците им от цяла Европа.

Дейностите на Младежки център - Габрово се изпълняват по проект № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“, финансиран по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021.

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на Община Габрово за 2021 година
28 януари 2021
Светофарната уредба на кръстовището между бул. „Столетов“, ул. „Коста Евтимов“ и ул. „Р. Даскалов“ временно няма да работи
28 януари 2021