Младежки център Габрово има удоволствието да покани всички заинтересовани на първата си информационна среща по проект BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово”, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП -  създаден и финансиран от Княжество Лихтенщайн, Република Исландия и Кралство Норвегия.

Събитието ще се състои на 29 януари 2021 г. (петък) от 11:00 часа онлайн и ще можете да се присъедините към него от тук.

Инициативата има за цел да даде повече информация за дейностите по проекта, неговата цел и приоритети. По време на срещата екипът ще разясни функциите на центъра, разположението и реконструкцията на съществуващия Летен театър и пространствата на неговата територия.

Основна цел на Младежки център Габрово е да се превърне в притегателен център за активна младежка работа. Подходът на Центъра се основава на разкриване на нови възможности за всички млади хора чрез предоставяне на дейности свързани с тяхното формално, неформално образование, личностно развитие, кариерно ориентиране, споделяне на опит и добри практики с цел равен старт спрямо този на връстниците им от цяла Европа.

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на Община Габрово за 2021 година
28 януари 2021
Светофарната уредба на кръстовището между бул. „Столетов“, ул. „Коста Евтимов“ и ул. „Р. Даскалов“ временно няма да работи
28 януари 2021