Информационно събитие за изпълнените дейности по проект „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“ организира Община Габрово.

Срещата ще се проведе онлайн в платформата Zoom на 12 януари 2021 г., вторник, от 11:00 часа чрез линк за достъп: https://bit.ly/391POQY.

В рамките на проекта бяха преустроени четири етажа от неизползваем корпус на бившия дом „Майка и дете“ в кв. „Велчевци“. Там ще бъдат разкрити две нови социални услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Услугите ще се предоставят 24 часа на общо 30 души, които се намират в специализирани институции, както и чакащи да получат социална услуга. Настаняването на потребители ще започне през месец септември.

Помещенията са ремонтирани и обзаведени, доставено е специализирано оборудване и техника, дворното пространство е облагородено и е оформен кът за отдих.

Проектът е на стойност 1 095 000 лв., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни. Въпроси могат да бъдат задавани предварително по електронна поща – projects@gabrovo.bg.