Проект „Приеми ме 2015“ продължава дейността си по предоставяне на „приемна грижа“ до края на 2021 г. Социалната услуга е алтернативна семейна грижа за деца с мярка на закрила „настаняване в приемно семейство“.

Габрово е сред 158-е общини партньори и сключи споразумение с Агенцията за социално подпомагане, която е бенефициент по проекта.

На местно ниво работи Областен екип по приемна грижа с четирима социални работници и един ръководител. Те отговарят за предлагането на услугата в общините Габрово, Дряново и Трявна.

През миналата година в приемно семейство от Габрово е настанено едно дете, а друго е изведено и осиновено. В Дряново през 2020 г. са настанени две деца, изведено е едно, което е осиновено. В Трявна са настанени три деца, други пет сa изведени от приемни семейства, като три от тях са настанени при близки и роднини, а две са преместени в Център за настаняване от семеен тип.

Към момента на територията на област Габрово са утвърдени 51 приемни семейства – 12 за Габрово, 23 за Дряново и 16 в община Трявна. Свободните приемни семейства са 11, а в 40 семейства се отглеждат 58 деца в риск.

Професионалните приемни родители се наемат на граждански договори за времето на настаняване на децата. За едно дете те получават 150% от минималната работна заплата, която от януари 2021 г. е 650 лв., за две настанени деца – 160% от минималната заплата, а за три и повече деца – 170% месечно.

За периода на удължаването на проекта средствата за възнагражденията на приемните родители и за издръжката на настанените деца ще се осигуряват от държавния бюджет по програма „Подкрепа за децата и семействата“.

Разходите на общините за възнаграждения и осигуровки на администраторите, счетоводителите и служителите в областните екипи по приемна грижа и през 2021 г. ще се поемат от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

По проекта през миналата година в Габровска област не са приемани заявления от кандидати за приемни родители, тъй като утвърдените приемни семейства са достатъчни според Регионалната дирекция „Социално подпомагане“.

Офисът на Областния екип по приемна грижа се намира в сградата на Община Габрово – пл. „Възраждане“ № 3, ет. 3, стая 317. За контакт: тел. 066 818 384, ел. поща priemna-grizha@gabrovo.bg

*Изображение – www.eufunds.bg 

Жълт код за силен вятър и сняг утре
8 януари 2021
COVID-19 бюлетин
8 януари 2021