От 23 ноември до 11 декември тази година, децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на община Габрово могат да отсъстват по желание на родителите.

Това разпорежда заповед министъра на образованието и науката, по предложение на кмета на Габрово и препоръка на Регионалната здравна инспекция.
Отсъствията на децата, чиито родителите изберат временно да преустановят посещението им в детските градини за посочения период, ще се считат за отсъствия по уважителни причини, след писмено уведомяване на директора, се посочва в заповедта от просветното ведомство.
С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук.