Първият извънстоличен Технопарк бе открит днес в Габрово. На церемонията в кампуса на Техническия университет присъстваха кметът на община Габрово Таня Христова, областният управител Невена Минева, изпълнителният директор на ИА "ОП" Наука и образование за интелигентен растеж" Кирил Гератлиев, бивши ректори на академичното заведение, ръководители на лаборатории, представители на бизнеса, гости от други университети в страната. Виртуален поздрав към участниците в откриването отправи министърът на образованието Красимир Вълчев.

Технологичният парк включва в себе си общо 18 лаборатории от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (QUASAR) и Център за компетентност  „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Повече информация за новооткритата научна инфраструктура може да прочетете в тук.

Снимки в галерията.