Предизвикателствата пред бизнеса и отражението на кризата, как може да се подобри бизнес климата и какъв е потенциалът за растеж бяха част от темите на специалното издание на вестник Капитал: Градове - Велико Търново и Габрово, който се проведе под формата на онлайн дискусия.

Един от аспектите на кризата е ефектът, който тя има върху потребителите, както по отношение на покупателната способност, така и по отношение на потребителските навици. За съжаление, този ефект ще бъде по – дългосрочен. Втори аспект е влиянието на Ковид кризата върху бизнес партньори, доставчици на услуги и суровини.

Дружеството Сиентиа АД развива софтуерен бизнес и строи две бизнес сгради в Габрово, като целта на компанията е да подпомогне усилията и на местната власт да направят града високо технологичен. В средата на 2022 година фирмата планира обектите официално да отворят врати и да разкрият около 450 работни места за млади, високоинтелектуални хора. Според Цветелина Стоянова, представител на компанията, работата с местната власт и инвестиционния климат в Габрово са много добри и като инвеститор, който в момента реализира намеренията си в града комуникацията е добра.

За Калоян Иванов, управител на АМК, през последните 20 години войната беше за таланти, тя вече свърши и започна войната за хора с умения, които са кросфункционални. Наблюдава се една празнота в т. нар. меки умения, които са умения за работа в екип, отработване и справяне с конфликти, емоционална интелигентност, критично мислене. Това са неща, които не се преподават в училище или в университетите, но в момента точно тези умения са изключително важни за един добър екип.

За една компания кадрите са много важни. Активното сътрудничество с училищата и университетите е задължително условие, политиката на отворените врати също. За изграждането на умения, които са адекватни на условията в 21 век отговорност имат всички – семейството, образователната система и бизнеса. За съжаление, понякога образователната система се опитва да компенсира това, което липсва в семейството, бизнеса от друга страна се опитва да запълни това, което образователната система е пропуснала. Безспорно уменията са изключително важни, но има и друг проблем, който е важен и той се нарича ценностна система. В последните години този дефицит се увеличава и за работодателите това се проявява в липсата на етика, отношението към работата и отговорността.

За радост, Техническият университет в Габрово в последните години се адаптира към нагласите и очакванията на бизнеса в града, подготвяйки кадри, отговарящи на променящия се икономически профил. От друга страна технологиите помагат на бизнеса да повиши своята конкурентноспособност, да намери по - адекватно решение, което бързо да бъде приложено. Типични процеси, които са твърде бюрократични, с помощта на технологиите могат да бъдат абсолютно автоматизирани.

За да има по – голяма синергия между градовете от региона, което да създава условия за растеж и привличане на по – големи компании, общото културно наследство и развитието на туризма трябва да са обща цел. Регионът е прекрасно място и тепърва има потенциал за привличане на нови бизнеси.

85 години от откриването на паметника на Васил Априлов
30 октомври 2020
Усилията ни са дългосрочна инвестиция в работата с различни общности
30 октомври 2020