В последните години общините в центъра на България са доста по – активни, в сравнение с други региони и са сред единичните примери за местни власти, приели дългосрочни стратегии за развитие на културата, в която не личи кампанийност. Това са част от заключенията на екипа на вестник Капитал, по повод специалното издание „Градове“ за Габрово и Велико Търново. В момента, поради обективни обстоятелства, пътуванията, културата и туризма са в лека пауза, но Домът на хумора и сатирата използва максимално времето за осъществяването на атрактивни проекти, каквито са новата огледална зала и сувенирният музеен магазин.

Маргарита Доровска: Габрово е с много интересен туристически профил и има потенциал и перспектива за развитие. От една страна, той е място за културен туризъм – тук има 6 музея и една градска галерия, като това са музеи с много специфичен профил. В по – голямата си част това не са традиционните посетителски места, които има във всеки град. Музеят на хумора и сатирата е уникален не само за България, но и за света; музеят на образованието е посветен на първото светстко училище в страната; интерактивният музей на индустрията разказва историята за това как Габрово от едно занаятчийско селище се е превърнал в индустриален център на България; в музеите на открито „Етър“ и „Боженци“, всеки един посетител може да се докосне до автентичен занаят и да се потопи в атмосферата на миналото. В комбинация с уникалната природа тези места дават възможност за създаване на една добра програма съчетана с уникални преживявания.

Културата е част от качеството на живот и всъщност, продуктът, който се стремим да създаваме е важен както за местния бизнес, местната власт, и за всички останали. Ако ИТ фирма има амбицията да привлече голям брой млади хора в града, компанията трябва да може да им предложи и подходящата социална среда. Тези хора ще дойдат от по – голям град, безспорно ще харесат факта, че Габрово е зелен, чист и спокоен, но социалният, културният и нощният живот е също важен. В този смисъл, вярваме, че усилията, които полагаме са дългосрочна инвестиция в работата и с различни общности.

Силуетът, който пандемията очерта тази година, най – вероятно ще се клонира и през следващата. Международното биенале на хумора и сатирата в изкуствата, което е и най – важното ни събитие, вместо през месец май ще се проведе през септември. Проект, който е изключително важен за Габрово е работата по създаването на Център за съвременно изкуство: Кристо и Жан Клод, чиято реализация е изключително важна за Габрово, не само от гледна точка на позиционирането ни на картата на туризма, но и на картата на съвременното изкуство в световен мащаб.

Войната за таланти приключи, започна битката за хора с умения
30 октомври 2020
Новият храм в кв. Младост ще бъде осветен на 1 ноември
30 октомври 2020