Началникът на Службата по кадастър в Габрово инж. Нели Лазарова подари на кмета на Габрово Таня Христова илюстрована хроника, издадена по повод 20 години от създаването на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Тя проследява хронологията на събитията, дейностите и политиките в областта не само през последните двадесет години, но и доста преди това – от 1643 година, когато е създадено първото известно картографско произведение, изработено от българин – картата на Петър Богдан Бакшич /Бакшев/. Следват го първият български глобус, дело на Неофит Рилски, изследванията на Ами Буе, руските военно-топографски карти, първите заснемания и градоустройствени планове, първите правила: „Когато някой има да строи изново къща, дюкян или каквото и да било друго здание, длъжен е да ся представи в градский съвет, който според представлението на желающия да строи, ще представя план на надлежното място. В противен случай всякой ще подлежи на строга глоба…“

Книгата завършва с 2020 година и Кадастрално-административната информационна система / КАИС/, чрез която всяка справка и услуга в кадастъра вече е достъпна електронно.