Повторно се удължава срокът за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.  До 27 ноември 2020 г., желаещите да подадат документи за преброители и контрольори могат да го направят чрез подаване на заявление по образец в деловодството на Община Габрово. Документите за кандидатстване са достъпни на сайта на Преброяване 2021 и на администрацията.

Декларацията за облагане с данък върху недвижимите имоти може да подавате по електронен път
23 ноември 2020
Деца оставиха артистично послание на входа на депото
23 ноември 2020