Снимката - илюстративна

На предстоящото заседание на Общински съвет -  Габрово кметът Таня Христова ще предложи актуализация на Инвестиционната програма и бюджета на Общината за 2020 г., с която ще бъдат насочени средства за ремонт на ул. „Доспат“ и участъци от улица „Радост“, на обща стойност около 92 000 лв.

Средствата ще бъдат осигурени от освободен финансов ресурс от целевата субсидия за капиталови разходи, който ще бъде насочен за извършване на неотложни текущи ремонти на участъци от уличната мрежа в Габрово.

По улиците „Доспат“ и „Радост“ е предвидена подмяна на ВиК мрежата и възстановяване на асфалтовата настилка. По улиците е установен проблем и с отводняването на повърхностните води, който също трябва да бъде решен с ремонта на настилката и с ревизия на съществуващите отводнителни съоръжения.