Преди 135 години, на 15 септември 1885 г. чета от ученици-доброволци потегля от Габрово за Пловдив, за да се включи в защита на Съединението.

На 8 септември княз Александър Батемберг признава официално Съединението. Същия ден, придружен от министър-председателя Петко Каравелов, той се отправя за Пловдив. В Габрово свитата се отбива за кратка почивка. Присъствието на княза повдига ентусиазма на габровци и готовността им да защитят Съединението.

Патриотичното чувство в Габрово се разпалва и от учениците от Априловската гимназия. Записват се ученици-доброволци на възраст от 15 до 17 години. На 10 септември се формира доброволческа ученическа чета под ръководството на младия учител Стефан Ватев.

В спомените си д-р Ст. Ватев отбелязва: „На 6 септемврий 1885 година, когато се обяви съединението на Южна със Северна България, стана голямо възбуждение и желание да отидем и пазим съединението от нападението на турците. Записаха се за доброволци много ученици и понеже се явиха и много млади, то учителите решиха да допустнат само по-възрастните; аз бях определен за техен водител и началник, като ни се дадоха пари за път, събрани от гражданите. Още на 15 септемврий отпътувахме през Стара планина, Шипка, за Пловдив.“

В Пловдив ги посреща подполковник Данаил Николаев, командир на Източния корпус. Според Ст. Ватев, „учениците от габровската гимназия първи се отзоваха за защита на отечеството и първи образуваха ученически легион“. Те формират първа рота на легиона, дадени са им офицер и инструктори. Учениците са облечени в униформи от румелийската жандармерия и започват военно обучение. През септември в Пловдив се събират около 1000 ученици и създават Доброволчески ученически легион.

 

Пълния текст на материала, подготвен от Иван Постомпиров – главен уредник в РИМ – Габрово, може да прочетете в сайта на музея:http://h-museum-gabrovo.bg/?p=9103