Поради намаляване дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на група села, изброени по-долу, се утвърждава режимно водоснабдяване по следния график:

  • Прахали, Поповци, Гледаци, Чавеи, Мрахори - водоподаване към потребителите в 18:00 часа на четно число от месеца до изчерпване на резервоара;
  • с. Златевци и с.Милковци - вода се подава през ден, считано от 01.09.2020 г., от 18:30 ч. до изчерпване на водоема;
  • с.Лоза и с.Петровци- вода се подава от 18:00 до 20:30 ч. и от 6:30 до 8:30 ч.
  • с.Армени – вода се подава през ден, считано от 01.09.2020 г., от 18:30 ч. до изчерпване на водоема
  • Горния край на с.Кози рог - вода се подава в дните сряда и събота от 9:00 ч.до изчерпване количествата в резервоарите.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Заповедта можете да видите тук.

„Следвай вдъхновението си!“ със Светлин Наков - на финала на #GabrovoHackathon
8 Септември 2020
Кметът на Габрово - преизбрана за председател на РСО „Централна Стара планина”
8 Септември 2020