На 15 март 2011 г. Община Габрово подаде проектно предложение: „Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в Община Габрово” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010: “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции ” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013.

Общата стойност на проектното предложение възлиза на 6 278 117,38 лв., от който
5 964 211,42 лв. са безвъзмездна помощ, а 313 905, 96 лв. / 5 %/ е съфинансирането от страна на община Габрово. Планирана продължителност на проекта – 24 месеца.

Целта на проекта е:
Повишаване на привлекателността и конкурентноспособността на Община Габрово, като национален туристически център, посредством развитието на интегриран и специфичен туристически продукт, базиран на доказано конкурентни и търсени атракции, които допринасят за диверсификацията и териториалното разпространение на туризма.
Проектът ще допринесе за:
• Разнообразяване на туристическото предлагане и насърчаване развитието на специализираните видове туризъм.;
• Подобряване обслужването на туристите и създаване на допълнителни удобства;
• Увеличаване на туристопотока, посредством повишаване на атрактивността на предлаганите от туроператорите пакети;
• Опазване на включените в проектното предложение обекти в контекста на устойчивото развитие.

Проектното предложение обхваща 10 строителни обекта, обединени в 3 групи:

1. АЕК "Етър" – Реновация на туристическа инфраструктура.
Предвижда се:
1.1. Възстановяване на атракционен обект в комплекса – Балканджийска мандра);
1.2. Възстановяване на калдъръмена настилка,
1.3. Изграждане на подпорна стена, алея и паркинг (обект 1: АЕК Етър);
1.4. Озеленяване (обект 1: АЕК Етър);
1.5. Изградена система за видеонаблюдение (обект 1: АЕК Етър);
1.6. Екстериорно обзавеждане и информационно обезпечаване (обект 1: АЕК Етър);

2. АИР Боженци
Предвижда се:
o Реставрация и адаптация на административна сграда;
o Реставрация и адаптация на старото школо;
o Реставрация и адаптация на новото школо;
o Благоустрояване и рехабилитация на улична настилка /калдаръм/ Боженци;
o Реставрационни работи и консервация на къща Дончо Попа;
o Къща Митьо Станев / реставрация и адаптация;
o Паркинг и обслужваща сграда при входа на АИР Боженци ;
o Озеленяване;
o Система за видеонаблюдение ;
o Подмяна и инсталиране ново осветление (вкл. художествено);
o Екстериорно обзавеждане в обхвата на пешеходна зона (калдъръм).

3. Дечкова къща – град Габрово
Предвижда се:
Консервация, реставрация и адаптация на Дечкова къща / експозиция на градски бит и занаяти, експозиционно оборудване и обзавеждане, декори, предмети от бита, облекло и др.
Къща-музей „Дечковата къща” ще запази експозицията си на втория си етаж за градския бит в началото на 20 век, като в същото време атракцията ще бъде обогатена чрез преустройване на приземния етаж, където, с подход от северозападната пешеходна улица, намират място „ретро” дрогерия и „ретро” фотоателие . По този начин ще бъдат представени типични градски занаяти.

4. Сграда на ул."Николаевска"3
Предвижда се:
Реставрация и адаптация на музейна сграда, УПИ І-Музей, кв. 294, на ул. Николаевска № 3, Габрово
Проектът предвижда създаването на експозиция – атракцион „Индустриално Габрово” в старата сграда на Регионалния исторически музей на ул. „Николаевска” 3. Чрез предвидената дейности по проекта ще бъде създаден първият виртуален музей в България чрез въведени интерактивни високотехнологични стандартни инсталации за визуализация на анимациите на местни и традиционни производства. В допълнение към експозицията са предвидени и ефектни 10-минутни вечерни прожекции върху фасадата. Уникалността на това съоръжение предполага, че експозицията ще бъде отворена за посетители и вечерно време, което е нетрадиционно за останалите музеи и е предпоставка за привличане на младите хора.

Габрово с най-дълъг „Час на земята”
21 март 2011
На вниманието на бизнеса - концерт-спектакъл и бизнес форум „Българските символи”
23 март 2011