15 бъдещи първолаци от Габрово завършиха днес „Лятно училище“. Инициативата се реализира за четвърта поредна година по проекта „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“.

В рамките на месец допълнителна педагогическа подготовка са преминали деца с обучителни трудности, малчугани от социално слаби семейства на възраст от 5 до 7 години и такива, чийто майчин език не е българският.

  

Целта е децата да се адаптират по-лесно при постъпването им в задължителната предучилищна група на детските градини или в първи клас.

По време на заниманията е било отделено специално внимание за спазването на дисциплината и хигиенните навици на подрастващите, които трябва да имат в детско или в учебно заведение.

  

В основната си част дейностите са проведени на открито в двора на социалния комплекс на ул. „Ивайло“ № 13, съобразявайки се с наложените противоепидемични мерки.

За да отбележат финала на лятното училище, децата си спретнаха весело тържество със забавна програма и почерпка. Всяко от тях получи пакет с учебни материали – необходим и полезен подарък за предстоящите учебни занятия.

  

Община Габрово и специалистите от Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства пожелават на бъдещите ученици най-вече здраве, спокойна семейна атмосфера, нови приятелства и успехи в училище!