Награда за гражданска солидарност, посветена на борбата с коронавируса, учредява Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК). Конкурсът е с тема „Гражданското общество срещу Ковид-19“.

Ще бъдат отличени до 29 инициативи за солидарност, предприети в Европейския съюз и в Обединеното кралство за борба с коронавируса и за смекчаване на последиците от него. По един проект от всяка държава членка ще получи парична премия от 10 000 евро.

Снимка: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize

В надпреварата могат да се включат физически лица, неправителствени организации и частни дружества, които имат изключителен принос за справяне с извънредната ситуация. Кандидатурите не трябва да са стопански дейности и да не са били финансирани с повече от 50% публични средства.

Идеята е да се повиши видимостта на проведените мероприятия и да се отдаде почит на хората, които са воювали срещу Ковид-19, проявявайки смелост, ангажираност, солидарност и чувство за отговорност.

Предложените за наградата инициативи могат да обхващат действия, свързани със здравето, специфични мерки за хора в неравностойно положение, справяне с икономическите последици, дейности за увеличаване на капацитета за реагиране при бъдещи подобни кризи и други.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 30 септември 2020 г. (до 12:00 часа, брюкселско време). Церемонията за награждаване на победителите ще се състои по време на пленарната сесия на ЕИСК през януари 2021 г. в Брюксел.

Подробна информация за конкурса и формуляр за кандидатстване

Правила относно процедурата на български език

 

 

 

До края на август се удължава предоставянето на топъл обяд
23 юли 2020
Как се лети без парашут
24 юли 2020