„Габрово – зелен, интелигентен, иновативен“ – така започва Инвестиционният профил 2020 на Община Габрово, вече достъпен на адрес https://www.discover.gabrovo.bg/2020.html

Той съдържа информация за фирмите в града, инвестициите, човешкия капитал, заетостта и производителността, образователния сектор, индустриалните зони, много цифри и информация, полезна и нужна за инвеститора в Габрово.  

Профилът е свързан с ГИС базираните виртуални карти на индустриалните зони и фирмите в Габрово за още по-точна и пълна информация. Достъпен е на български и английски език.

161 наградени във „Време за природа“
1 юли 2020
Недялко Каранешев – художникът, пресъздал духа на времето
2 юли 2020