За първи път зрители участваха в открита театрална репетиция. Това се случи на събитието „Първа репетиция с публика“, организирано от Габровския драматичен театър на 28 юни 2020 г. в лятната градина на местен хотел. Събитието даде старт на подготовката на постановката „Под игото – 1894-та“ на режисьора Петринел Гочев.

С нея ДТ „Рачо Стоянов“ ще отбележи своята 75-годишнина през октомври 2020 г., 170-годишнина от рождението на Иван Вазов и ще се включи в културните събития, посветени на 160-годишнината от обявяването на Габрово за град. Пиесата „Под игото – 1894-та“ е написана специално за габровската трупа. Автор на текста е Гергана Змийчарова.

Сред официалните гости на събитието бяха кметът на Габрово Таня Христова, председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев и Илко Ганев от САБ, писателят-габровец Христо Стоянов, директорът на РЕМО „Етър“ проф. д-р Светла Димитрова, журналистът от радио „Алма матер“ Йордан Георгиев, артистката от Народен театър „Иван Вазов“ Ева Данаилова и директорът на габровския Държавен куклен театър Алфидин Ахмедов.

Публиката се срещна с творческия екип на „Под игото - 1894-та“, в който влизат режисьорът, драматургът, артистите и сценографът. Пред екипа и зрителите авторката Гергана Змийчарова изчете текста на постановката. Бяха задавани въпроси около написването на пиесата. По думите ѝ „Под игото – 1894-та“ се базира много повече на документални проучвания, отколкото на литературна фикция. Изследвала е многобройни архивни документи, банкови извлечения, преса от периода около отпечатването на първото издание на романа „Под игото“ на Иван Вазов, кореспонденция между исторически личности, свързани с издаването на романа, спомените на майката на писателя Съба Вазова. Пиесата е написана след сериозна изследователска работа по фактологията, предишни литературни проучвания и исторически документи, съхранени в Народната библиотека „Кирил и Методий“, Националния литературен музей и къщата музей „Иван Вазов“ в София. Като структура в текста на постановката се преплитат авторовата фикция, автентична документална част и преки кореспонденции с романа „Под игото“.

Сценограф на спектакъла е Гергана Лазарова-Рънкъл, която е част от екипа на габровския театър. Тя представи визията си за организацията на сценичното пространство. Сюжетната линия в пиесата е динамична, пълна с картини, които ще пресъздават затворени и отворени пространства, характерни за епохата бит и нрави, улични сцени от някогашна София. Бяха представени скиците за бъдещите костюми от спектакъла.

В изказването си режисьорът Петринел Гочев акцентира, че представлението ще покаже не само исторически факти за отпечатването на първото издание на „Под игото“, но и процеса по създаването на едно произведение. Публиката ще види история за вложените усилия на всички, замесени с издаването на романа, борбите, опита да се спре това начинание и помощта на различни исторически личности, довела до публикуването на „Под игото“ като завършена илюстрована книга. По думите на режисьора „представлението е за следата, която оставяме в този живот“.

В заключителната част на събитието директорът на габровския театър Петко Койчев сподели за предизвикателството да се прави мащабна постановка в днешно време. Ще бъдат мобилизирани всички ресурси на театъра, ще се търси външно финансиране на проекта без да се прави компромис с идейната и творческата част по осъществяването на постановката. „Под игото - 1894-та“ ще бъде най-новият спектакъл в репертоара на театъра за следващия сезон, с което ще се отбележи и 100-годишнината от кончината на Иван Вазов през 2021 г.