О Б Щ И Н А Г А Б Р О В О

П О К А Н А

за публично обсъждане
Проект на Стратегия за развитие на системата на средното образование на Община Габрово/2011-2015 г./

на 15 март 2011 г.
място: Ритуална зала на Община Габрово
час: 15.00


Вашето участие ще е израз на съпричастност към образователния процес в Община Габрово.

Очакваме Ви !

НИКОЛАЙ СИРАКОВ
Кмет на Община Габрово

Изтегли стратегията от тук