Документи за кандидатстване:

Изискванията към кандидатите могат да бъдат изтеглени от тук

Методиката за оценяване може да бъде изтеглена от тук

Правилник за финансиране на проекти може да бъде изтеглен от тук

Приложение 1 може да бъде изтеглено от тук

Приложение 2 може да бъде изтеглено от тук

Формулярът за кандидатстване може да бъде изтеглен от тук

Договорът може да бъде изтеглен от тук

Бюджетът на проекта може да бъде изтеглен от тук

Кметът на Община Габрово Николай Сираков бе на официално посещение в гр.Аалст
10 март 2011
Покана за публично обсъждане Проект на Стратегия за развитие на системата на средното образование на Община Габрово /2011-2015 г./
15 март 2011