Документи за кандидатстване:

Изискванията към кандидатите могат да бъдат изтеглени от тук

Методиката за оценяване може да бъде изтеглена от тук

Правилник за финансиране на проекти може да бъде изтеглен от тук

Приложение 1 може да бъде изтеглено от тук

Приложение 2 може да бъде изтеглено от тук

Формулярът за кандидатстване може да бъде изтеглен от тук

Договорът може да бъде изтеглен от тук

Бюджетът на проекта може да бъде изтеглен от тук