Предстоящата либерализация на енергийния пазар за малкия бизнес от 1 октомври тази година бе основа тема на срещата между кмета на Габрово Таня Христова и управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна Ангел Ангелов, Анжела Тонева и Георги Коршия.

Стъпките за успешна либерализация, очакваните промени и предложенията на ЕНЕРГО-ПРО за улесняване на процедурите бяха представени и пред експерти от Дирекция „Инфраструктура и екология“.

От своя страна Община Габрово поиска от експлоатационното дружество информация за географското местоположение на подземните комуникации и съоръжения в обхвата на индустриалните зони на територията на града. Данните ще бъдат полезни за бъдещото развитието на зоните, в това число тяхната рехабилитация, изграждане на довеждаща инфраструктура, изготвяне на прединвестиционни проучвания.

 

 

Извънредната епидемична обстановка в страната остава до 15 юли
24 юни 2020
НИКОЛАЙ ДАЧЕВ: "С ГАБРОВО В СЪРЦЕТО"
24 юни 2020