Приключи записването на първокласниците след второ класиране. Свободните места по учебните заведения са както следва:

НУ "Васил Левски" - няма свободни места

ОУ "Ран Босилек" - 1 свободно място

ОУ "Неофит Рилски" - няма свободни места

ОУ "Христо Ботев" - 10 свободни места

ОУ "Иван Вазов" - 14 свободни места

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - няма свободни места

СУ "Райчо Каролев" - 29 свободни места

СУ "Отец Паисий" - 30 свободни места

Заявленията на неприетите в училище деца, следва да се редактират, съобразно свободните места. Уведомяваме родителите, че за децата, които са били приети, но не са записани в училище, следва да се анулира подаденото заявление и да се попълни ново, съобразено със свободните места. Не би следвало да се подават заявления за училища, в които няма свободни места.

Родителите, които не са подавали заявление в електронната система за прием, трябва да попълнят своето заявление при отваряне на системата.

Отварянето на системата ще е на 20 юни 2020 г. в 10:00 часа, а ще бъде затворена на 22 юни 2020 г. в 23:59 часа.

На 20 и 21 юни 2020 г. от 10:00 до 17:00 ч. в дирекция „Образование и социални дейности“ ще има дежурен експерт, който ще оказва съдействие на родителите при регистрация/редактиране в системата. За да бъдат посрещнати в Общината, родителите трябва да се обадят на телефон 066/818 319.

Летните занимания стартират от понеделник
19 юни 2020
Библиотеката в условията на извънредна епидемична обстановка
19 юни 2020