По повод 160-тата годишнина от обявяването на Габровo за град, Държавен архив – Габрово подготвя публикации за личности, организации и сдружения, свързани с града ни, дали своя принос за развитието на българската наука и изкуство. Днес, в деня на пощенската марка и филателията – 18 юни, припомняме за появата и дейността на едно от габровските сдружения с многогодишна история – Филателно дружество „Васил Априлов“.

Колекционерството, както всяко друго увлечение, освен че разчупва стереотипите на ежедневието, е своеобразно желание да „отидеш“ някъде другаде - място, известно на всички онези, отдадени на времето за себе си. Филателията (от старогръцки „увлечение“ и „освобождаване от такса“, следователно колекциониране на знаци за платена такса, т.е. пощенски марки) е едно от най-популярните хобита в световен мащаб - сред по-известните филателисти са Чарли Чаплин, Франклин Делано Рузвелт, Цар Борис III. Освен това, тя е извор на термини, дълбоко навлезли в нашето ежедневие: „куриоз”, например, е названието на необикновени пощенски марки - с допуснати печатни грешки.

Колекционирането и размяната на пощенски марки сред габровци започва още в началото на XX в. Данните за фактическото начало на габровското организирано маркосъбиране са противоречиви. Според документи на Дружеството то е поставено на 22 февруари 1938 г., а Богдан Стефанов – филателист, дългогодишен пощенски служител и изследовател на пощенското минало, посочва в книгата си "Съобщенията в Габрово - история и съвременност“ 22 септември 1938 г. Сред основателите са д-р Димитър Донков - лекар, Никола Божинов – директор на търговската банка в града, Добрин Петков – търговец, Аврам Аврамов – секретар на Априловска гимназия. Дружеството приема името на Васил Априлов, а основната му цел е „да ратува за опазването на българските марки”. От момента на създаването си, с кратко прекъсване, дейността му постепенно се разраства, като неговите членове вдъхновяват издаването на първите филателни материали, свързани с историята на Габрово. Така през 1947 г. се отпечатват пощенски марки, картички и пликове с лика на Васил Априлов. През 1964 г. дружеството организира своята първа изложба, последвана от втора през 1973 г. – с повече участници, и трета - през 1978 г. – с международно участие и посветена на 40-годишнината от основаването на дружеството и 100-годишнината от Освобождението на България. Участват представители на тогавашния Съветския съюз, Полша и Чехословакия (дн. Чехия и Словакия). Габровски филателисти – членове на дружеството, активно се включват в множество регионални, национални и международни изложби и симпозиуми, а техните колекции получават награди и високи оценки.

Дружеството започва да води своя първи училищен кръжок в Основно училище „Неофит Рилски“ през 1960 г. През 1975 г. дружеството започва своята масова просветна и възпитателна дейност, организирайки клубове и училищни кръжоци по филателия, беседи, включително радиобеседи, с филателисти от всички краища на България, както и статии в местния печат. Маркосъбирането е изведено като хоби, което следва да заинтригува младото поколение, със своята художествена, историческа и научна стойност. През 1988 г. филателното дружество се включва активно в честването на 200-годишнината от рождението на Васил Априлов – организира изложба и издаването на специална пощенска марка.

След 1990 г. активността на дружеството временно намалява, но то запазва дейността си чрез периодични срещи и изяви. През 1993 г. Габрово става домакин на Първият Панаир на пощенската марка, организиран по случай 100 – годишнината на филателното движение в България. До 2000 г. се провеждат осем национални панаира, част от тях с международно участие. Дружеството продължава да съществува и днес, като всеки един любител филателист може да стане негов член и да даде своя принос към развитието на филателията на местно ниво.

Документи, свързани с дейността на Филателно дружество „Васил Априлов” – Габрово се съхраняват във фонд на негово име в Държавен архив - Габрово, които включват кореспонденция с български и чуждестранни дружества, списъци на членове, каталози от проведени изложби, статии, лекции, интервюта, спомени и публикации в пресата за филателията и колекционерството, протоколни книги от събрания, протоколи за организиране на годишнини и изложби за периода 1962 – 2005 г.

Държавен архив – Габрово съхранява колекция от филателни материали - пощенски марки, пликове и картички във личния фонд на Марин Маринов – публицист и журналист във в-к „Балканско знаме”, водещ габровски филателист и колекционер на пощенски картички и пликове.

 

Автор: Стела Илева - младши експерт, Държавен архив - Габрово

Еньовденски празници в музей "Етър"
18 юни 2020
Графика от Васил Попов ще бъде представена в Художествена галерия "Христо Цокев"
18 юни 2020