Пет хиляди маски за еднократна употреба получи Община Габрово като дарение от китайската компания China Communications Construction Company /СССС/. Това е най-голямата компания за проектиране и строителство на пътища, мостове и тунели в света, за проектиране и строителство на пристанища, за драгиране и най-големият производител на пристанищна техника. В България дружеството участва в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на проект „Обход на гр. Габрово от км. 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.

Представители на компанията се срещнаха с кмета на Габрово Таня Христова и предадоха лично дарението, което ще бъде използвано за нуждите на общинските структури и свързаните с общината звена. Те представиха дейността на компанията пред кмета на града и се запознаха с плановете за развитие на общината и възможностите за сътрудничество и инвестиции.

 

Държавен куклен театър - Габрово отваря врати на 14 юни
11 юни 2020
Осем екоавтобуса се включиха в градския транспорт на Габрово
11 юни 2020