След създаването на съоръжения за обучение и игра на домашни любимци, на територията на обособената през миналата година площадка, ОП „Благоустрояване“ продължава с развитието на отдел „Строителство и поддържане“ в тази насока. В дърводелската работилница на отдела се произвеждат модели на пейки, къщички за птици и други дървени конструкции, които намират място в градската среда. Вчера две от произведените пейки бяха поставени в градинката срещу Дома на книгата. Предвижда се разширяване на производството и поставянето на "дизайнерските" мебели и в други части на града.

Дейностите на отдела включват поддържане на общинска публична собственост, в т.ч. дребни ремонти на алеи, тротоари, парапети, подпорни стени и съоръжения, ремонт на сгради общинска собственост, грижи за поливните системи, чешми и част от фонтаните в града, обновяване и изработка на паркова мебел – пейки, перголи и други, поддръжка на детски площадки и съоръженията за игра на деца. За производството на дървените съоръжения е използван дървен материал от премахнати опасни дървета на територията на града.

РИМ - Габрово продължава онлайн представянето на изданието „155 години Габрово град“
11 юни 2020
Община Габрово с анкета към бизнеса за планиране на икономическото развитие на региона
11 юни 2020