Община Габрово, в партньорство с Института за пазарна икономика, канят местния бизнес да участва в онлайн анкетно проучване за планиране на бъдещото развитие на Габрово и региона. 

Получените резултати ще бъдат използвани за планиране на мерки и инициативи в подкрепа на икономиката през новия програмен период 2021-2027. 

Срокът за попълване на анкетата е до края на юни 2020 г., а резултатите ще бъдат оповестени публично на страницата на Община Габрово: www.gabrovo.bg

В края на въпросника има отделна секция за ефекта от пандемията върху бизнеса, която ще бъде взета под внимание при разработването на бъдещи програми и проекти на местно ниво.

 

ЛИНК КЪМ АНКЕТАТА

 

Анкетата се провежда в рамките на проект 824565 „Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в регионите“ с акроним TeRRItoria (Territorial Responsible Research and Innovation Through the involvement of local R&I Actors) финансиран по рамкова програма на Европейския съюз за научни изследванияи иновации „Хоризонт 2020“.

 

 

Благоустрояване произвежда паркова мебел по собствен дизайн
11 юни 2020
Приключи записването на първокласниците след първо класиране
11 юни 2020