Във връзка с обнародвано изменение (изм. и доп. ДВ. бр.34 от 9 април 2020г.) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., Община Габрово публикува изменени указания за предоставяне на минимална помощ de minimis, съгласно регламент 1407/2013 на КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година, на спортни клубове, развиващи спортно-тренировъчна дейност и регистрирани на територията на Община Габрово

Указанията можете да изтеглите от тук