От 5 до 8 март кметът на Община Габрово Николай Сираков и началникът на отдел „Международно сътрудничество, протокол и връзки с обществеността” Галина Витанова ще бъдат на работно посещение в побратимения град Аалст в Белгия. Пътуването им е по покана на кмета на града г-жа Илсе Юйтерспрот.

Град Аалст потърси опита на габровската администрация, свързан с Водния проект, който вече стартира у нас. Тъй като предстои кандидатстването на Аалст за финансиране на подобна дейност, опитът ни ще бъде представен на специална среща със зам. кмета г-жа Ан Ван де Стеен. Ще бъде уговорено и бъдещо посещение в Габрово на общински специалисти от Аалст, които на място ще се запознаят с работата на екипа по водния цикъл, както и посещение на наши служители от отдел ГРАО за обмен на опит по отношение на административния капацитет – система за въвеждане на документи, документооборот, регистър по гражданско състояние и обслужване на клиенти.

Сред важните срещи по време на гостуването са тези с „ВОКА” – неправителствена организация, която обединява местния бизнес и посещението на болница „O.L.V”.

Пътуването съвпада и с провеждането на ежегодния карнавал в Аалст. Делегация от града вече традиционно гостува по време на майските празници в Габрово.

Справка за ремонтните дейности на територията на община Габрово
1 март 2011
Тържествено слово на кмета на Габрово Николай Сираков по повод 133 години от Освобождението на България
3 март 2011