На 18 май 2020 г., библиотеката посрещна отново своите читатели в съответствие с обявената противоепидемична обстановка и въведените мерки. Библиотеката работи с традиционното работно време от 8:30 до 18:30 ч. от понеделник до петък и предоставя основните читателски услуги: регистрация на читатели, заемане и връщане на литература за деца и възрастни и изготвяне на библиографски справки.

Достъпът до библиотеката се осъществява при строго съблюдаване на противоепидемичните мерки. Не се допускат читатели без защитна маска и граждани с изявена грипоподобна симптоматика.

Служител на библиотеката посреща читателите, обяснява санитарните правила и ги приканва да си дезинфекцират ръцете, след което на специално обособени гишета те връщат заетата литература и получават заявените предварително библиотечни единици. Това се налага тъй като в момента се извършва инвентаризация на фонда на заемната за възрастни, а върнатите библиотечни документи подлежат на 72-часова карантина, преди да бъдат предоставени за ново ползване.

Срокът за връщане на заетите книги автоматично е удължен за периода на извънредното положение и няма да се налагат глоби за просрочие за този период.

Заявка може да бъде направена на място, по телефон или чрез имейл. От библиотеката препоръчват на потребителите да ползват електронния каталог https://ilib.libgabrovo.com/ за избор на конкретни заглавия и онлайн услугата „Моята библиотека” за заявка на литература и презаписване на заети документи. Същите услуги читателите могат да получат на телефон 066 806210 – Заемна за възрастни и 066 806327 – Детски отдел.

Затворени за читателите засега остават всички читални, включително отдел „Краезнание”, отдел „Изкуство”, компютърната зала и читателските места за ползване на Интернет.

Библиографски справки се заявяват по електронен път чрез имейл или чрез опцията „Попитай библиотекаря” на сайта на библиотеката www.libgabrovo.com

Помещенията се дезинфекцират на всеки 2 часа, Персоналът е снабден с необходимите лични предпазни средства.

Същата организация важи и за сградата на НЧ „Априлов – Палаузов”, където се помещава Детския отдел на библиотеката.

"Само в първия ден библиотеката е посетена от 325 читатели и още 35 са ползвали Детския отдел.

Всички читатели, които ни посетиха бяха дисциплинирани, добронамерени и търпеливи, за което сме им благодарни!

Нека продължим да се пазим взаимно!", сподели директорът на РБ „Априлов – Палаузов“ Савина Цонева.