Христо Конкилев е роден през 1848 г. в Габрово. Един от първите ученици на новосъздаденото габровско училище, учил  в Робърт колеж – Цариград, владеел  английски, френски и турски език. През 1872 г. открива работилница за гайтани. Като личност с богата душевност, широк кръгозор и разнородни интереси, наред с бизнес делата, Конкилев развива и бурна обществена дейност.

Участва в издаването на ръкописен вестник „Рак“, в национално - освободителните борби, става един от главните помощници на Цанко Дюстабанов в неговата чета. След Освобождението продължава да се занимава с производство и търговия на гайтани. През 1912 г. заедно с най-големия си син Кольо Конкилев основават фирмата „Хр. Конкилев и Син“, която след  войните става първата пасмантерийна фабрика в Габрово. Член е на Либералната партия, а след разцеплението ѝ е един от основателите на Демократическата партия в Габрово.

Участва активно в политическия живот на Габрово и на страната. В продължение на десет години (1888-1908 г.) многократно е избиран за депутат.

През периода 1884 г. – 1905 г. три пъти заема длъжността кмет на Габрово.

Първият негов мандат е краткотраен – от 25 април 1884 до 16 август с.г., тъй като лични причини налагат оттеглянето му от кметския стол.

Началото на втория му мандат /28 октомври 1894 г. – ноември 1896 г./, съвпада с падането на правителството на Стефан Стамболов. Това принуждава Христо Конкилев да излезе в отпуск и до края на годината функциите му са поети от помощник - кмета.

По това време общината изпитва сериозни финансови затруднения и през февруари 1895 г., по решение на съвета, кметът взема личен заем от 5 000 лв., за да се изплатят заплатите на габровските учители и да се избегне опасността занятията на учениците да бъдат прекратени.

Въпреки трудностите общинското ръководство продължава активна работа по развитието на местните училища и изграждането на девическо петокласно училище. По този повод градската управа изпраща искане до Министерството на народното просвещение за отпускане на заем в размер на 40 000 лв. за 1896 г.

През своя трети кметски мандат /октомври 1902 г. – 2 декември 1905 г./, Христо Конкилев развива активна дейност за благоустрояването на Габрово. Сформирана е комисия за подбор на подходящи градски площи за построяване на детско игрище.

По предложение на Христо Конкилев, до Министерство на благоустройството и пътищата е изпратено писмо за проучване на възможностите за изграждане на каптаж на извора „Топлик“ и направата на съвременно водоснабдяване. През 1903 г., след регистрирани 6 случая на заболели от тиф, между които и един ученик, са отпуснати 3 000 лв. кредит за поправка на извора. Следващата година започва подмяна на част от старите канализационни тръби в централната градска част, както и работата по изграждането на междуселски път за с. Горно и Долно Бакойци, като Христо Конкилев е упълномощен от съвета да намери инженер, който да изработи нов регулационен план на Габрово.

Макар като градоначалник да се сблъсква с административни и финансови проблеми, той поставя за изпълнение един от най-важните благоустройствени въпроси – препавирането на централните градски улици "Опълченска", "Николаевска", "Скобелевска" и "Априловска".

А с кои важни за Габрово въпроси се заема Георги Бочаров, който управлява града ни през периода 1899 – 1902 г., ще си припомним в следващата публикация.  

 

Източници:

Търновски, Д. - „Габровските градоначалници 1879-1946 г.“, Габрово, 2005 г.
Стефанов, Р. – „Управление на Габровската община“, Габрово, 1976 г.
Книга на габровската индустрия,1934 г.
Арменски, Ст. „Алманах на габровските индустриалци (1882-1947)“, Габрово, 2007 г.
„Габрово след Освобождението. Спомени от д-р Константин Вапцов“, състав: Даниела Цонева, Ирена Узунова, София, 2012 г.