ГРАФИК

за изслушване на допуснатите кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ за Районен съд – Габрово, мандат 2020 – 2023 г., в публично заседание на Комисията по  чл.68а, ал.1 от ЗСВ

 

18.05.2020 /Понеделник/

Приемна на Община Габрово

13:00  Анелия Рачева
13:15  Венелина Иванова
13:30  Грета Найденова
13:45  Даниела Пенева
14:00  Даниела Петрова
14:15  Деница Асенова
14:30  Детелина Иванова
14:45  Дияна Тодорова
15:00  Евгени Мичев
15:15  Екатерина Караколева
15:30  Емилия Дечева
15:45  Иванка Йосифова
16:00  Илина Глутникова
16:15  Кристиян Николов
16:30  Любка Цанкова
16:45  Магдалина Дончева
17:00  Мариана Владова

 

19.05.2020 /Вторник/

Приемна на Община Габрово

9:00  Марианка Стефанова
9:15  Нора Христова
9:30  Пенчо Карапетрович
9:45  Ралица Петрова
10:00  Рачо Шеитанов
10:15  Росин Калпазанов
10:30  Силвия Трифонова
10:45  Соня Ронкова
11:00  Таня Йонева
11:15  Юлия Ненова